בחירת קבלן מבצע ומפקח בבניה פרטית

בחירת קבלן מבצע ומפקח בבניה פרטית

בחירת מפקח

תפקיד המפקח הוא לפקח על תהליך הבניה, לוודא שהבניה אכן  מתבצעת לפי התכניות והמפרטים, בנוסף עליו לנהל ולתאם את תהליכי הבניה. איכות הבניה היא פועל יוצא בין השאר  גם באיכות הפיקוח.

אז איך בוחרים מפקח:

ראשית – ניסיון. יש לוודא שיש למפקח ניסיון ושנות עבודה רבות בתחום הבניה. הוא צריך להיות בעל מוניטין. יש לוודא שהניסיון של המפקח רלוונטי לסוג הבניה של המבנה המדובר. כלומר, אם בונים בשיטה מתקדמת/ מהירה, יש לוודא שלמפקח יש ידע וניסיון בשיטת בניה זו וכיו”ב.

מכרז קבלנים

מכרז קבלנים דרוש על מנת לקבל הצעת מחיר מיטבית ואחידה וזאת על מנת שנוכל לבחור את הטוב ביותר לביצוע העבודה הנדרשת.

במכרז אנו משתפים את הקבלנים המועדפים עלינו, אלו שמראש אנו סומכים עליהם אם מהכרות מוקדמת, ואם מהמלצות וכו’. תהליך זה מאפשר לנו לנהל מו”מ עם כל אחד מהמשתתפים במכרז.

מכרז קבלנים יכול לכלול את כל המבנה או להיות מורכב ממכרזים לבעלי מקצוע שונים לכל שלב ו/או מערכת בבניית הבית. לכל מכרז יש לצרף את התכניות והמפרטים הטכניים וכתבי כמויות. על הקבלן המשתתף במכרז יש לציין הסכום הנדרש ותנאי תשלום מבוקשים. יש לוודא ששלבי התשלום חופפים את שלבי ההתקדמות בבניה. כל תשלום יתבצע אך ורק לאחר שהסתיים שלב הבניה בעבורו ניתן התשלום.