רשת מקומוני השרון – נפתח מתחם המוזיאון הבנייה

 

המוזיאון הבנייה ברשת המקומונים